Betaalt u niet te veel Energiebelasting?

Betaalt u niet te veel Energiebelasting?

Complexbepaling & Clustering energieaansluitingen

Energieaansluitingen die binnen één WOZ-object liggen gelden voor de energiebelasting als één aansluiting. Echter ook objecten waarvoor geen WOZ-beschikking is afgegeven kunnen onder voorwaarden beschouwd worden als onderdelen van één onroerende zaak. In de wet Belastingen op milieugrondslag is dit beschreven als de ‘Complexbepaling’. Bij de Complexbepaling wordt voor de gezamenlijke energieaansluitingen slechts éénmaal energiebelasting betaald waardoor de (degressieve) schijven slechts éénmaal per cluster van aansluitingen wordt doorlopen. Dit kan een aanzienlijk financieel voordeel opleveren. Bij veel gemeenten en organisaties is de Complexbepaling of het clusteren van energieaansluitingen niet of onvoldoende bekend. Hierdoor worden energieaansluitingen vaak afzonderlijk belast met energiebelasting en betaalt u mogelijk te veel.

Clustering van energieaansluitingen kan veel geld opleveren

Door het clusteren van uw energieaansluitingen worden alle verbruiken waarover u energiebelasting betaalt bij elkaar opgeteld op uw afrekening. Hierdoor is de eerste schijf (hoogste tarief) van de belasting eerder vol en stroomt het restant van de som al snel door naar de volgende (lagere) belastingtarieven. Vaak komen de individuele aansluitingen zelf niet in de volgende belastingschijven, waardoor de aansluiting altijd in het hoogste tarief blijft. Clusteren loont in die gevallen absoluut.

 

Aansluitingen die in aanmerking komen voor clustering

Clustering geldt voor alle aansluitingen die zich binnen één WOZ-object bevinden en door één rechtspersoon worden gebruikt. Door de Complexbepaling is clustering ook mogelijk voor aansluitingen waarvoor geen WOZ-beschikkingen zijn afgegeven, maar wel samenhangend zijn in het gebruik en bestemd voor gezamenlijk verbruik. Denk hierbij aan het verwerken van afvalwater (rioolgemalen), straatverlichting, verkeers-regelinstallaties, bushokjes (abri’s), evenementenkasten en walstroomkasten. Maar ook voor drinkwaterbedrijven, kabelexploitanten, telefoonnetwerken, exploitanten van vaarwegen en warmtenetwerken.

 

Wilt u weten of uw energieaansluitingen in aanmerking komen voor clustering?

Energiemissie heeft specialisten die dit voor u kunnen controleren. Wij onderzoeken uw huidige aansluitingen en kunnen u snel adviseren. Een vooronderzoek naar de mogelijkheden door Energiemissie kost u niets, mits wij aansluitend ook de terugvraag mogen regelen.

  

Kan de energiebelasting worden teruggevraagd met terugwerkende kracht?

Jazeker, in het meest gunstige geval kan de belasting worden teruggevraagd tot 5 jaar terug. Onze specialisten helpen u hier graag bij. Voor het terugvragen van energiebelasting door Energiemissie betaalt u een vaste vergoeding of kiest u de vergoeding op basis van No cure / No pay. U betaalt dan een vooraf overeengekomen percentage over het terug te ontvangen bedrag. Deze laatste vorm is voor u het meest veilig qua financiën. U maakt dan vooraf geen kosten en maakt ook geen kosten voor aansluitingen waarover geen energiebelasting wordt terugbetaald.

Verlaagd tarief laadpalen

Nieuw in 2017 is dat voor oplaadinstallaties (1 oplaadpunt of meerdere oplaadpunten op een aparte elektriciteitsaansluiting), die uitsluitend gebruikt worden voor het opladen van elektrische voertuigen, gebruik mag worden gemaakt van een verlaagd tarief. Dit verlaagde tarief houdt in dat over de eerste 10.000 kWh (1e schijf) het tarief nu gelijk is aan het tarief van de 2e schijf. Het terugvragen van eventueel te veel betaalde energiebelasting kunnen de specialisten van Energiemissie ook voor u regelen.

Een reactie

  • Albert zei:

    9 januari 2021 op 10:34

    Kunnen gasaansluitingen ook geclusterd worden?

Reageren

Uw e-mailadres is nooit gepubliceerd noch gedeeld. Verplichte velden worden gemarkeerd met *