Energiemissie als ODA Kwalificatieverklaring EDSN

Energiemissie als ODA Kwalificatieverklaring EDSN

In november heeft Energiemissie de ‘Kwalificatieverklaring EDSN SectorRelease 2016’ ontvangen. Dit betekent dat Energiemissie het gehele certificeringstraject positief heeft afgelegd. Hiermee is Energiemissie wederom als ODA gekwalificeerd voor het gebruik van het P4 systeem na de invoering van sectorrelease 2016.

Energiemissie is een van de gecertificeerde bedrijven die erkend ODA is. ODA betekent Onafhankelijke Dienst Aanbieder. In deze zin wordt bedoeld dat Energiemissie als ODA door het EDSN (Energie Data Services Nederland) gecertificeerd is om meetdata, na toestemming van de gebruiker, van de slimme meter op te halen bij het EDSN. Om ODA te worden dient een complex en intensief certificeringstraject afgerond te worden.

Als ODA dient Energiemissie te voldoen aan de bijzonder strenge eisen, met name op het gebied van security, omdat een ODA onder strenge wetgeving valt. Periodiek worden dan ook de processen en systemen gecontroleerd of deze voldoen om ODA te blijven. Energiemissie is bijzonder tevreden dat zij deze meetdata-diensten kleinverbruikers volgens plan kunnen blijven bieden aan haar opdrachtgevers en resellers.

sectordocument-iiedsn

Geen reacties

Reageren

Uw e-mailadres is nooit gepubliceerd noch gedeeld. Verplichte velden worden gemarkeerd met *