Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn geldt ook voor gemeenten!

Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn geldt ook voor gemeenten!

In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energiegebruik in 2020. Het bevat verplichtingen voor lidstaten en bedrijven. Eén daarvan is de verplichting voor grotere ondernemingen om een energie-audit uit te voeren. Zo wil Europa bedrijven ertoe aan zetten om meer energie te besparen.

De Tijdelijke Regeling Implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn Energie-Efficiëntie is in juli 2015 in werking getreden. De EED-regeling moet bijdragen aan een verminderde uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreiniging stoffen. Ook het omlaag brengen van de energierekening en een verminderde afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen vormen onderdeel van dit beleid.

De EED–regeling geldt voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van € 43 miljoen. Zij zijn verplicht een energie-audit te laten uitvoeren en dit tenminste iedere 4 jaar te herhalen. De deadline om deze energie-audits aan te leveren bij omgevingsdiensten is op 5 december 2015 verstreken.

Bron:http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/meerjarenafspraken-energie-effici%C3%ABntie/verplichtingen-mja3/mee/energiemanagement/softwaresystemen/het-energiemanagementsysteem

Gemeenten

Vele gemeenten in Nederland denken dat zij niet vallen onder de EED, maar dat is een misvatting. Het verhuren van vastgoed aan bijvoorbeeld (sport) verenigingen is ook een criteria wat hen EED plichtig maakt. Uw omgevingsdienst kan u informeren over het wel of niet behoren tot EED plichtig.

Geen reacties

Reageren

Uw e-mailadres is nooit gepubliceerd noch gedeeld. Verplichte velden worden gemarkeerd met *