Exacte ingangsdatum verplicht e-factureren 17 april 2019

Exacte ingangsdatum verplicht e-factureren 17 april 2019

Op 17 oktober 2017 is de Europese e-facturatie-Norm 16931 en de bijbehorende lijst van syntaxen gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Daarmee is de exacte datum bekend waarop overheidsorganisaties en alle andere aanbestedende diensten e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken: per 17 april 2019.

De Europese richtlijn 2014/55/EU zegt namelijk dat uiterlijk 18 maanden na publicatiedatum van de norm e-factureren geïmplementeerd moet zijn.

Verplichting

De verplichting gaat voor alle aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven op hetzelfde moment in. Alle leveranciers van deze organisaties wordt hiermee de helderheid verschaft dat zij vanaf 17 april 2019 e-facturen kunnen versturen die voldoen aan de Europese norm.

Bron: https://www.pianoo.nl/actueel/nieuws/exacte-ingangsdatum-verplicht-e-factureren-17-april-2019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=PIANOo-alert

Energiemissie

Energiemissie is de grondlegger geweest van de energie eFactuur, welke gestart is met TNO. Module 3 van het energiemonitoringsysteem van Energiemissie (Module I – aansluitregister en Module II – energiemonitor) is hiervoor speciaal gemaakt. Bij diverse overheidsorganisaties worden de energiefacturen door de applicatie van Energiemissie volledig geautomatiseerd gecontroleerd. Hiermee is tevens een einde gekomen aan de bergen aan facturen handmatig steekproefsgewijs te controleren.

Hoe besteed u uw energie-inkoop aan?

Zorg ervoor dat u in uw aankoopproces voorsorteert op de eFactuur. Hierdoor regelt u nu dat uw nieuwe energieleverancier direct al start met het leveren van de juiste e-facturen. Energiemissie kan u hieromtrent onafhankelijk informeren. U kunt ook nadere informatie over de energie eFactuur vinden op: https://energie-efactuur.nl/

Geen reacties

Reageren

Uw e-mailadres is nooit gepubliceerd noch gedeeld. Verplichte velden worden gemarkeerd met *