portfolio image

Logius | SMEF-Sius

Energiemissie is tijdens de ontwikkeling van de nieuwe applicatie, de digitale factuurcontrole, opgetrokken met Logius.  Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van E-diensten en standaarden. Logius is de drijvende kracht achter de e-overheid.

Energiemissie zag het als het haar plicht om de vergaarde kennis, die is opgedaan bij de ontwikkeling van de digitale energie facturen voor de Gemeente Amsterdam, te delen met Logius. Op deze manier verkreeg de overheid inzage in de lopende ontwikkelingen en konden risico’s vroegtijdig in kaart worden gebracht. Energiemissie fungeerde als enige specialist bij de eerste verkennende gesprekken met alle grote energieleveranciers, netbeheerders en overige overheidsinstanties.

Het uiteindelijke resultaat is dat energie en overheidland daadwerkelijk gezamenlijk aan de slag gingen met de nieuwe digitale energie-factuur. Het standaard concept is reeds beschikbaar voor alle partijen die samenwerken met de overheid en is genaamd de Smef- Sius factuur. Medio 2015 zal dit definitief verklaard worden.

Energiemissie is trots op dit behaalde resultaat en is hiermee klaar voor de toekomst.