Privacy- en cookieverklaring Energiemissie B.V. – webapplicatie

 

 

Datum: 27-09-2019
Versie: 1.1
Privacy Officer: 085-0160126 – support@energiemissie.nl

 

Je privacy is voor Energiemissie B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de app www.mijnenergiemissie.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen heeft of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Energiemissie B.V..

Je account
Bij bepaalde onderdelen van onze web-app moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account aan, waarmee je kunt inloggen + een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens en je e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met jou of de organisatie waarbinnen je werkzaam hebben afgesloten. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat het account is opgeheven. De gegevens worden per direct verwijderd nadat het contract met jou, of de organisatie waarvoor je werkzaam bent, is beëindigd.

Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via je gebruikerspagina je communicatie voorkeuren doorgeven.

Systeemnotificaties
Onze web-app communiceert automatisch en op basis van de door jezelf ingestelde triggers. Dit is om je bijvoorbeeld te voorzien in relevantie informatie met betrekking tot energiebeheer, het gebruik van de web-app, alarmsignalen maar ook voor onderhoudsmeldingen.

Dit type communicatie is essentieel voor de werking van onze web-app en de na te komen dienstverlening. Dit doeleinde van communiceren kan dan ook niet uitgeschakeld worden.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief waarvoor je je op kunt geven. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens en e-mailadres. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.

Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat hiervoor een afmeldlink of kan je aanpassen binnen je gebruikerspagina.

Voor het afhandelen van de nieuwsbrieven werken wij samen met:

 • Mailchimp

Mailchimp is gevestigd buiten de EU en voldoet aan de AVG-richtlijnen.

Toegang portaal
Binnen de portal krijg je toegang tot een gebruikerspagina waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden na het einde van de dienstverlening aan jou.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partij, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Onze web-app gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze web-app werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Verwerker gebruikt Google Analytics. Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. De informatie die verwerker verkrijgt wordt met inbegrip van een gedeelte van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Daarbij is het laatste deel van het IP-adres gemaskeerd.

Google is Privacy Shield gecertificeerd. Dit betekent dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, wat betekent dat we afspraken hebben vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens waaronder dat het Google niet is toegestaan gegevens te delen en de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Google voor meer informatie.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Contactpersoon voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten privacy officer voor de gegevensbescherming aangesteld. Hij/zij is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Zijn/haar contactgegevens zijn aan het begin van dit document terug te vinden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze web-app wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Goed om te weten, je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de wettelijke toezichthouder. Deze toezichthouder is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Energiemissie B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 90-98
NL-1114 AD, Amsterdam Amsterdam
support@energiemissie.nl
085 -0160126