Privacy- en cookieverklaring – Website – Energiemissie B.V.

 

 

Datum: 27-09-2019
Versie: 1.1
Privacy Officer: 085-0160126 – support@energiemissie.nl

 

Je privacy is voor Energiemissie B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.energiemissie.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen heeft of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Energiemissie B.V.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief die wij maandelijks verzenden en je wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.

Hiervoor gebruiken wij je voor- en achternaam en je e-mailadres. Wij bewaren deze informatie totdat jijzelf het abonnement hebt opgezegd.

Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat hiervoor een afmeldlink.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij (1) ter voorbereiding aan een mogelijke uitvoering van een overeenkomst, (2) om contact met jou op te nemen en voor (3) het versturen van onze nieuwsbrief. Voor de nieuwsbrief dien je ons aanvullende toestemming te geven en kan je je achteraf eenvoudig, onderaan ieder bericht, uitschrijven. Wij bewaren jouw gegevens, bij het niet ontstaan van een overeenkomst, voor een periode van maximaal 5 jaar. Dit is voor de opbouw van een zakelijke relatie. Zo kunnen we bij vervolgvragen of vernieuwde aanbiedingen de informatie er gemakkelijk bij pakken. Je bent altijd in de gelegenheid om ons opdracht te geven om je gegevens eerder te laten verwijderen.

Solliciteren

Je kunt bij ons solliciteren. Als je bij ons solliciteert verzamelen wij jouw contactgegevens, CV en motivatie. Deze sollicitatiegegevens verwerken wij ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst en – als je bij ons komt werken – om jouw arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren

Een social media- en Google-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media (Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIN) Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert.

De persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal zes (6) weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze persoonsgegevens, zodat wij nog contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Indien je, nadat wij je dit hebben gevraagd, daar toestemming voor geeft kunnen wij jouw sollicitatiegegevens tot maximaal één jaar na afloop van de sollicitatieprocedure bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken. Wij halen jouw persoonsgegevens dan uit ons systeem.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • Dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 • Je hier toestemming voor geeft;
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De volgende soorten derden partijen verwerken jouw persoonsgegevens:

 • Mailchimp;
 • Onze IT-dienstverleners;
 • Onze externe adviseurs;
 • Onze vacaturewebsite-dienstverleners;
 • Onze cookie-dienstverlener(s).

Bepaalde derde partijen die jouw persoonsgegevens verwerken zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Deze partijen zijn Privacy Shield gecertificeerd. Dit betekent dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Verwerker gebruikt Google Analytics. Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. De informatie die verwerker verkrijgt wordt met inbegrip van een gedeelte van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Daarbij is het laatste deel van het IP-adres gemaskeerd.

Google is Privacy Shield gecertificeerd. Dit betekent dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, wat betekent dat we afspraken hebben vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens waaronder dat het Google niet is toegestaan gegevens te delen en de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Google voor meer informatie.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Contactpersoon voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten privacy officer voor de gegevensbescherming aangesteld. Hij/zij is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Zijn/haar contactgegevens zijn aan het begin van dit document terug te vinden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan jeverzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Energiemissie B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 90-98
NL-1114 AD, Amsterdam Amsterdam
support@energiemissie.nl
085 -0160126